Liptai Albertina

Virtuális Asszisztens

„Add vissza az emberek kontrollját a saját idejük felett, és ők egy nagyszerű vállalatot építenek fel. De nem számodra, hanem veled együtt.”

-Richard Branson

Szolgáltatások

 • Adminisztrációs feladatok (adatrögzítés, nyilvántartások, illetve táblázatok rögzítése és kezelése)

 • Szöveg, jegyzőkönyv gépelése, korrektúrázás

 • Közösségi média felületek kezelése

 • E-mailek kezelése és a megbeszéltek alapján azoknak a megválaszolása

 • Kapcsolattartás új és meglévő ügyfelekkel

 • Ügyfélszolgálat (online), tájékoztatás és információ nyújtás

 • Meetingek, illetve új alkalmazott felvétele estén interjú megbeszélése és időpontegyeztetése

 • Szervezési feladatok: tréningek, meetingek, utazások, workshopok

 • Iratok, dokumentumok rendszerezése és kezelése

 • Időbeosztások és határidők figyelése

Ha neked is sok időd megy el:

az állandó adminisztrációs feladatokraaz adatrögzítés és adatbázis feltöltésére és kezelésérenyilvántartás vezetéséree-mailek megválaszolásáraés nem akarsz főállású asszisztenst foglalkoztatni, akkor szervezd ki a munkát egy virtuális asszisztensnek állandó vagy akár projekt munka keretein belül.

Virtuális asszisztencia

A virtuális asszisztenciám során, mint komplex feladatokat ellátó virtuális asszisztens segítem a vállalkozást, illetve támogatom annak működését virtuálisan, a távolból (otthonról, úgy nevezett „home office”-ból).
Virtuális asszisztensként a célom, hogy a megbízómat mentesítsem a vállalkozás kezelésével kapcsolatos különböző adminisztratív feladatok elvégzésétől, ameddig ő a vállalkozása fejlődését szervezheti és építheti.

Mik az előnyei számodra és a vállakozásodnak, ha virtuális asszisztenst alkalmazol?

 • A tényleges munkát fizeted meg

 • Nincs utánam bér-és járulékfizetési köztelezettséged, illetve a szabadság kiadással sem kell számolnod

 • Saját eszközökkel, saját irodámból dolgozom

 • Megbízási szerződés alapján folytatom a munkavégzést, mely magában foglalja a titoktartási kötelezettségemet

 • Dolgozhatunk együtt állandó vagy projekt jellegűen

 • Online vagy telefonon történő kapcsolattartás

 • A szolgáltatás igénybevételéről számla kibocsátás

Rólam

8 év irodai (asszisztensi, ügyintézői) tapasztalattal rendelkező ügyfélközpontú ember vagyok, akinek személyes célja, hogy szabadúszóként megtalálja azokat a vállalkozásokat, akiknek a háttérmunkáját segíteni tudja a szakmailag és emberileg is, mint virtuális asszisztens.

Dolgozzunk együtt!

Kapcsolat

Készen állsz?

Köszönöm

Megkeresésedre 24 órán belül válaszolni fogok.

Árak

Alap óradíjKezdő csomagTervező csomagBusiness csomag
1 óraHavi 20 óraHavi 50 óraHavi 100 óra
4.200 forint/óra72.000 Ft (3.600 forint/óra)170.000 Ft (3.400 forint/óra)300.000 Ft (3.000 forint/óra)

IMPRESSZUM

Szolgáltató megnevezése: Liptai Albertina egyéni vállalkozó
székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 59.
adószáma: 56232848-1-27
nyilvántartási szám: 54867059
e-mail címe: liptai.albertina@gmail.com

Adatfeldolgozó megnevezése: Rackhost Informatikai Zrt.
Rövidített elnevezés: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Képviseli: Csapó Gergely vezérigazgató
E-mail: info@rackhost.hu
Ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltató

JOGI NYILATKOZAT
1. A jogi nyilatkozat hatálya
Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik Liptai Albertina egyéni vállalkozó (székhely: Liptai Albertina egyéni vállalkozó (Székhely: 2463 Tordas, Szabadság út 59., adószám: 56232848-1-27, nyilvántartási szám: 54867059, a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://www.liptaialbertina.hu internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal).
Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.
2. Felhasználási feltételek
A Weboldal használatának feltétele, hogy az Interneten böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:
A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:
Tilos a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.A Látogató a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.3. Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga
A Weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.
Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.
Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.
A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.
A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.
Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.
Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.
4. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató a Weboldalon elhelyzetet tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.
A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.
A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.
5. Adatbiztonság
A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen:
Tilos a hozzáférés a nem a Látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Látogató nem jogosult;Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.6. Személyes adatok kezelése
A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.
A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az éritettek részére személyes adataik kezeléséről
7. Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

Budapest, 2020. június 02.
Liptai Albertina egyéni vállalkozó

LIPTAI ALBERTINA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

WEBOLDALÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEIRE VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2020. június 02.

BEVEZETÉS

Liptai Albertina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.
A Tájékoztató 2020. június 02. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által weboldalán végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.
A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

Budapest, 2020. június 02.

1. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Liptai Albertina egyéni vállalkozó
székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 59.
adószáma: 56232848-1-27
nyilvántartási szám: 54867059
e-mail címe: liptai.albertina@gmail.com

2. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan hozzá beérkező ajánlatkérések, (első kapcsolatfelvétel) kapcsán személyes adatot kezel. Ajánlatkérés az Adatkezelő székhelyén, a www.liptaialbertina.hu weboldalán, vagy telefon-, e-mail elérhetőségein keresztül lehetséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az ajánlat eredményes elkészítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a hozzá beérkező ajánlatkérések kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül - tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:
Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, valamint egyéb, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott személyes adat.
A kezelt személyes adatok forrása az érintett.
Adatkezelés célja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés.
Adatkezelés jogalapja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
Az Adatkezelőhöz érkezett ajánlatok kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.
A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.
3. PANASZKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező panaszokat főtevékenységének ellátásával, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli
Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, titulusa, valamint születési helye és ideje, anyja neve.
A kezelt személyes adatok forrása az érintett.
Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.
4. MEGKERESÉSEKKEL, ÉSZREVÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező megkereséseket, javaslatokat főtevékenységének ellátásával, valamint szolgáltatásának folyamatos fejlesztésével összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa közölt egyéb személyes adat, aláírás.
A kezelt személyes adatok forrása az érintett.
Adatkezelés célja: szolgáltatás fejlesztés, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelés időtartama: 5 év általános elévülési idő. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.
A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.
5. WEBOLDALON VÉGZETT ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa működtetett internetes site domain név alatt elérhető szolgáltatások összessége és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Ads programokat használja, melyek megfelelő kódjait a saját oldalába építette.
A hivatkozott programoka felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Ads programok használatát.
Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére.
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.
Az érintettek a Google Analytics, Google Ads programok beállításai és használatára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat a Google weboldalán megtalálják.
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.
A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele a weboldalának kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a 3 látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.
A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
Google Ads: Az Adatkezelő a Google Ads program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak.
Az Adatkezelő a Google Ads programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken.
Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
Google ADs konverziókövetés: A Google ADs konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az ADs hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás
Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok vannak beültetve:
Google analytics kódGoogle adwords remarketing kódGoogle adwords konverzió követő kódA weboldalra érkező látogatók IP-címét a Google rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton.
Az érintett a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok főszabály szerint 30 napig tárolódnak, az érintett ugyanakkor a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a kódokkal kapcsolatos tevékenységet.
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a kódok használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal által kínált valamennyi szolgáltatást
Kezelt személyes adatok köre: IP cím, kattintások
A kezelt személyes adatok forrása az érintett.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak népszerűsítése, a látogatottságok mérése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Adatkezelés időtartama: 30 nap. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
A kezelt személyes adatokhoz a Google férhet hozzá
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.
6. ADATBIZTONSÁG
Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.
Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:
a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak bizto